oorzaak anorexia Anorexia vanuit de Kern behandelen

Alles over de biologische en psychische oorzaken van de hersenaandoening anorexia  

 Praktijk voor Lichaam & Ziel      Kootwijkerbroek (gem. Barneveld)

Biochemisch aangetoonde oorzaken bij Anorexia Nervosa

Algemeen
De oorzaken van eetstoornissen hebben naast psychische oorzaken ook een lichamelijke oorzaak, en oefenen daarmee een enorme invloed uit op sociale, mentale en psycho-emotionele processen. In het bijzonder bij Anorexia is er een wetenschappelijk aangetoonde, fysieke oorzaak, ontstaan vanuit uitputtings en stress factoren voorafgaand aan de eetstoornis, waarbij een verstoorde stofwisseling zijn invloed uitoefent op de hersenen. Andersom hebben emotionele en traumatische ervaringen via onze hersenen hun weerslag op de organen van onze spijsvertering. Ook kan er sprake zijn van hormonale stoornissen, voorafgaand aan eetstoornissen, bijvoorbeeld bijnier uitputting, veroorzaakt door stress. Bij Anorexia Nervosa leidt een onevenwichtige, en een te lage voedselopname tot hormonale stoornissen.
 

Klik op de volgende artikel linken;

' Biological Causes of Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa '

' Eetstoornissen mogelijk veroorzaakt door bacterieel eiwit '

' Dopamine onderdrukken helpt bij anorexia '

' Anorexia heeft mogelijk geen psychische oorzaak '  

' Bacterie is mogelijk de oorzaak van eetstoornis anorexia '

 

Diverse aspecten

 
Lichamelijke aspecten
Nutriënten tekorten  ten gevolge van stress, onevenwichtig voedingspatroon, gebruik van antibiotica en medicijnen, lekkende of beschadigde darm, verstoorde darmflora en ophoping van toxines in de spijsverteringsorganen in  darmen en hersenen kunnen allemaal oorzaken zijn waardoor anorexia of een eetstoornis ontstaat
 
Sociale aspecten
De  jongere kan problemen ondervinden bij het opbouwen van een eigen identiteit en autonomie. Overbescherming, conflicten in het gezin, en te weinig ontwikkelruimte binnen dat gezin, maar ook binnen het onderwijssysteem, kunnen een blokkade zijn voor de jongere om een eigen positieve identiteit te ontwikkelen.
 
Volgens Dr. Caroline Leaf : Eetstoornissen zijn negatief gedrag dat voortkomt door het niet ervaren van liefde, niet door de aanwezigheid van een ziekte. In wezen worden deze positieve circuits in onze hersenen gekaapt door ons vervormde denken, dat, in het geval van veel eetstoornissen, voortkomt uit het gebrek aan liefde, acceptatie of controle in iemands leven.
 
 
Mentale aspecten
Welke overtuigingen omtrent jezelf en de wereld hebben zich in jou gevormd tijdens je opvoeding en schooltijd. Welke van deze overtuigingen verhinderen jouw je leven zodanig vorm te geven zodat jij je daar gelukkig bij voelt? Door het bewust worden van destructieve overtuigingen geef je jezelf meer de ruimte.
 
Psycho-emotionele aspecten
Onverwerkte emoties of trauma's en eventueel ten gevolge van hiervan; negatief zelfbeeld, perfectionisme, faalangst, depressie, angsten, slecht voor zichzelf op kunnen komen, emoties niet kunnen uiten of verwerken, zichzelf wegcijferen voor anderen.
 
Darm en Brein
 

Prof. dr. Eric Claassen is immunoloog en hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij verbonden aan de afdeling Virologie van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Tevens is hij lid van de Gezondheidsraad.

Eric Claassen vertelt hoe je via voeding de goedaardige bacteriën in de darmen kunt bevorderen, zodat een ‘lekkende’ doorlaat-bare darm en infecties voorkomen of omgebogen kunnen worden en je stemming optimaal wordt. Ook heeft hij een website opgezet, Darmgezondheid.nl. Klik op de onderstaande linken voor meer informatie;

" Darm en brein " en " Darmgezondheid.nl "

Mogelijke andere factoren

De ziekte van Lyme, wordt niet alleen door een teek veroorzaakt!

Zware metalen in het bloed, door darmproblemen, en welke door milieu invloeden in de voedsel kringloop terecht zijn gekomen, zijn van invloed op de ontstane problemen m.b.t. anorexia ( en aanverwante stoornissen zoals autisme, adhd etc.

Nu is de vraag, is een virusinfectie ontstaan door een zwak immuunsysteem, of is het immuun- systeem verzwakt door de ziekte van Lyme.? Een verzwakt immuunsysteem trek virussen aan op die plekken waar de levens energie is afgenomen door vervuiling of vergiftiging. Zo heeft de ziekte van Lyme een relatie met de aanwezigheid van zware metalen. We kunnen onze weerstand verhogen door deze zware metalen uit ons lichaam te verwijderen, waardoor je weerstand toeneemt. Klik op onderstaande link:

" Lyme natuurlijk genezen (PDF) "

Meeste recente nieuwe ontwikkelingen over Borrelia of Lyme. Bekijk onderstaande webinar van Hyacintha Kraidy. Zij heeft persoonlijk Lyme ervaren, en beschrijft de bredere oorzaken waardoor Lyme, niet alleen via teken kan worden overgedragen. Zij heeft hier persoonlijk onderzoek naar gedaan, en brede kennis over. Absoluut een aanrader om deze website te bestuderen en video te zien:

Www.lymeplatform.nl - Lyme webinar 13-12-2015

Onderschat de enorme inpact van de ziekte van Lyme niet. Er zijn meer dan 300 ziekten welke dezelfde symptomen als de ziekte van Lyme vertonen! Voor een lijst van deze ziekten, klik op onderstaande link;

" 300 ziekten met dezelfde symptomen als de ziekte van Lyme "

Het bepalen of er sprake is van besmetting door de ziekte van Lyme is niet eenvoudig. Een antistoffen analyse via een bloedonderzoek is helaas niet voldoende betrouwbaar. Voor optimaal onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van de ziekte van Lyme, kun je terecht bij het in Lyme gespecialiseerde Laboratorium, Pro Health te Weert , klik op deze link; 'www.prohealth.nl'

Een methode om Lyme succesvol te genezen, is d.m.v  99,9999 procent zuiver colloïdaal silver, zogenaamd "ASC 200 extra strenght ". Klik op onderstaande link en bekijk de video.

" Hope overcoming Lyme Disease "

Voor een meer holistische benadering en breder visie voor de genezing van Lyme, verwijs ik je door naar de volgende link holistische visie lyme