oorzaak anorexia Anorexia vanuit de Kern behandelen

Alles over de biologische en psychische oorzaken van de hersenaandoening anorexia  

 Praktijk voor Lichaam & Ziel      Amersfoort

Veelgestelde vragen anorexia nervosa

Voor de eenvoud heb ik onderstaande vragen in de persoonsvorm van ouder, kind, en dochter relatie weergegeven. Dit omdat de meerderheid van personen betreffende eetstoornissen in deze doelgroep valt. Vanzelfsprekend sluit ik jongens en volwassenen hier niet bij uit.
Staat uw vraag er niet bij? Mail me gerust, en uw vraag wordt in deze rubriek geplaatst.
 
Vragen over gedrag:
 
Je schrijft dat angsten met de darmen te maken hebben, angsten hebben toch een psychische oorsprong?
Lichaam & ziel zijn één, er is dus naast een psychische ook een lichamelijke component. Echter wanneer de hersenen ziek zijn, worden angsten ook groter. In een gezonde darmflora worden allerlei stoffen aangemaakt zoals bijv. vitamine B. Deze zijn o.a. nodig voor het gezond houden van onze hersenen. Bovendien heeft ons lichaam veel mineralen nodig om gifstoffen, welke via milieuvervuiling en onze voeding zijn binnengekomen, af te voeren. Bij darmproblemen kunnen deze gifstoffen, via de beschadigde darmwand, makkelijk in de bloedbaan terechtkomen. Deze gifstoffen, met name zware metalen, vormen een belasting voor de hersenen. Ik heb ervaren dat angsten sterk kunnen verminderen door de juiste voeding en voedingsstoffen toe te dienen. Lees ook eens dit artikel , klik op 'Angst en agressie door voedingsallergie' . Het is zefs mogelijk dat je eetstoornis angsten afnemen door psychologische hulp, maar dat je daarnaast weer andere sociale angsten ontwikkelt, omdat je je darmflora nog niet voldoende  hebt genezen. We leven in een cultuur waarbij de voedingsmiddelen industrie steeds meer vetten uit onze voeding haalt, en allerlei schadelijke stoffen toegevoegd. Dit ten nadele van onze algehele gezondheid. Dit heeft ook een nadelig effect op je hersencellen en eiwit verbindingen, welke hoofdzakelijk uit cholesterol bestaan en worden gevormd. Is het niet verwonderlijk dat er momenteel een explosie is van hersenen gerelateerde ziekten?
 
Lees ook het volgende engelstalige artikel, kik op onderstaande linken;
 
Er zijn momenten dat mijn kind erg kan schreeuwen, hoe krijg ik haar weer rustig?
Besef dat je kind in deze fase extreem angstig is. Probeer dan rustig te blijven, en wees altijd lief, en zeg zachtjes iets zoals 'ik weet dat je bang bent, kom maar even bij me zitten'. Het kind heeft onvoorwaardelijke liefde nodig. Probeer ieder negatief woord of oordeel te vermijden (hoe moeilijk dat op zo een moment ook kan zijn) dat voedt het 'negatieve stemmetje' alleen maar meer, waardoor de situatie verder vererger
 
Vragen over voeding:
 
Erg boeiend al die voedingsadviezen, maar hoe doe je dat met een kind met Anorexia, waarbij eten, en anders eten al helemaal moeilijk is?
Dat is een goede vraag, op dit punt is een andere benadering nodig. Vaak zijn ouders en hulpverleners zo gefocust op het eten, dat over het hoofd wordt gezien dat het kind heel veel behoefte heeft aan geruststelling, veiligheid en vertrouwen, waarbij ze al haar angsten kan uitten. Door kennis te hebben van ' de geheimtaal van eetstoornissen ' wordt het mogelijk om vooraf angsten te ontkrachten, waardoor het kind uiteindelijk nieuwe keuzes in genezende voeding, vanuit vertrouwen zal accepteren.
 
In je website wordt gesproken over gezonde voeding, maar wij eten gewoon gezond, en mijn andere kinderen zijn niet ziek, hoe zit dit?
Ons westerse voeding bevat steeds minder voedingsstoffen, een goede sterke gezondheid wordt ten gevolge daarvan kwetsbaarder. Daardoor hebben steeds meer mensen en vooral kinderen te lijden onder ziekten. Mensen met anorexia zijn vaak gevoelig en intelligent. Daardoor zijn zij vatbaarder voor stress, wat weer veel van het lichaam vergt. Zij hebben dus kwalitatief hoogwaardiger voeding nodig, ook om de schade en tekorten ten gevolge van het te weinig eten te kunnen herstellen. Er is vaak al sprake van tekorten nog voordat de symptomen van een eetstoornis merkbaar zijn.
 
Vragen over  klinieken:
 
Als alles wat je in je website vermeldt klopt, waarom wordt hier dan niet mee gewerkt in klinieken? 
Onze reguliere gezondheidszorg wordt sterk gedomineerd door symptoombestrijding vanuit de farmaceutische industrie. Ook de artsen - en psychiatrische opleidingen zijn steeds meer gericht op symptoombestrijding (wat betreft lichamelijke of door emoties ontstane lichamelijke klachten), en toediening van medicijnen. Betreft anorexia zijn er tegenwoordig, zeker de laatste jaren steeds betere psychologische trauma behandelingen, deze vind je helaas nog te weinig binnen de specifieke eetstoornis klinieken. Op dit gebied ontbreekt er dus veel kennis. Wij werken samen met artsen met een bredere kennis op het gebied van gezondheid en preventie.
 
Kan mijn kind tijdens je behandeling gewoon naar de kliniek blijven gaan?
In principe kan dat, maar ook hier is zorgvuldigheid gepast. Tijdelijk kan een kliniek veel veiligheid bieden omdat het kind er even op kan vertrouwen dat alles voor haar wordt geregeld en gedaan. Dit wordt dan ook binnen een strakke structuur aangeboden. Dat geeft veel rust doordat ze even niet hoeft te kiezen. Dat geeft een  mentale rust en kan daarmee de  heftige overweldigende gedachten helpen verminederen. Aan de andere kant dragen de algemene voedingsgewoonten binnen een kliniek niet bepaald bij aan het lichamelijke genezingsproces. Een psychiater vertelde mij dat ze suiker geen enkel probleem vonden, maar wel matig met vetten zijn. Het omgekeerde is helaas waar. Kinderen met Anorexia leren vanuit een kliniek om zo snel mogelijk zelf verantwoording te nemen voor hun gezondheid. Dat is een onjuiste redenering. Zolang je niet mentaal voor 100% bent genezen, is dit een onmogelijke opgave.
 
Medische vragen:
 
Je bent geen arts, ik heb daar toch mijn twijfels over?
Medische controle is van groot belang. In tegenstelling tot het algemeen gangbare binnen klinieken blijven we regelmatig medische controles, zoals bloedcontrole uitvoeren. Ook al heb je inmiddels je streefgewicht behaald. In het geval van psychische terugval is het zeker van belang de eventuele lichamelijke tekorten in beeld te brengen. Ondervoede hersenen, wat bij nagenoeg alle gevallen van anorexia het geval is, zullen bij voldoende voedings- en bouwstoffen veel sneller herstellen van psychische klachten. Je kunt dus stellen dat we juist meer aan lichamelijke medische controles doen in vergelijking met wat gemiddeld in een kliniek gebruikelijk is. Het is een groot misverstand dat de psychische problemen het gevolg zijn van te mager zijn, afvallen heeft wel vanzelfsprekend wel een negatieve invloed hierop. Klik op onderstaande link: ' Zwaarlijvige mensen kunnen ook aan anorexia leiden '
 
Mijn dochter wordt in de kliniek vaak gestimuleerd om medicatie te nemen. Wat is je mening hierover?
In klinieken wordt maar al te gemakkelijk medicatie voorgeschreven, waarbij het lange termijn effect op je gezondheid wordt onderschat. De personeelsbezetting is voor deze doelgroep meestal te laag, en medicatie werkt dan ontlastend voor het zorgende team. Soms kan er zich een extreme situatie voordoen waarbij medicatie de enige oplossing lijkt. Het is natuurlijk beter om wel te eten met behulp van medicatie, dan helemaal niet te eten zonder medicatie. Dit kan dan tijdelijk uitkomst bieden. Besef wel dat deze stoffen de stofwisseling en organen van een kind met anorexia, welke al behoorlijk van slag is alleen maar nog zwaarder kunnen belasten. Ik ben van mening dat begrip en liefdevolle aandacht, en juiste voeding, waardoor een kind wel gaat eten betere ingrediënten zijn dan medicatie.
 
Vragen over de begeleiding of behandeling:
 
Je vermeldt dat één op één behandeling raadzaam is ,waar en hoe wordt dat dan gedaan? 
In alle maar vooral ernstiger situaties heeft het kind veel veiligheid nodig. Heftige emotionele verhalen van andere patiënten in klinieken kunnen de stress en angsten alleen maar doen verergeren. Ik kan uw kind volle dagen of part - time thuis laten begeleiden waarbij er naar wordt gestreefd, de juiste benadering over te dragen aan het thuis front. Op het moment dat er een veilige balans is ontstaan kan het thuis  front hier op voort borduren. Vervolgens kan er een andere vorm van coaching plaats vinden. Liefdevolle en veilige coaching in combinatie met genezende voeding, is een noodzaak totdat de eetstoornis helemaal genezen is.