oorzaak anorexia Anorexia vanuit de Kern behandelen

Alles over de biologische en psychische oorzaken van de hersenaandoening anorexia  

 Praktijk voor Lichaam & Ziel      Kootwijkerbroek (gem. Barneveld)

Lage bloeddruk (hypotensie) bij anorexia

Ik heb dit artikel van dr. Weston Price foundation vertaald en waar nodig met wat extra of woorden of zinnen, schuingedrukt vermeld, toegelicht. Engelstalige bron met link zie onderaan artikel.

Vraag: We horen veel over de gevaren van en te hoge bloeddruk, maar mijn probleem is een te lage bloeddruk, dat me duizelig en moe maakt. Is er iets dat kan worden gedaan aan lage bloeddruk?

Antwoord: Door de jaren heen hebben veel van mijn patiënten mij gevraagd wat lage bloedruk betekent. Dit is een zeer interessante en verrassend complexe vraag, die om wat achtergrondinformatie vraagt.

De officiële definitie van normale bloeddruk is ongeveer 120/80. Dus bovendruk, de systolische waarde 120 en onderdruk de diasystolische waarde 80. Jaren geleden, toen ik mijn medische opleiding deed, werden wij onderwezen dat de norm afhankelijk is van iemands leeftijd. Een normale bloeddruk, de  bovendruk is dan gelijk is aan 100 plus de leeftijd. Dus een normale bovendruk, de  systolische waarde voor een zestigjarige man is dan 160. Dit is dan de gemiddeld “ normale “  bloedruk voor mensen die leven op een ongezond westers dieet.

In feite is deze manier van kijken naar de hoogte van bloeddruk onjuist. Ik ken geen enkele wetenschappelijke studie, welke op de langere termijn resulteerd in  betere bloedrukwaarden bij oudere mensen, na het verlagen van de bloeddruk met medicijnen naar een nivo van 120/80.

Lage bloeddruk, aan de andere kant, is nooit gedefinieerd of in verband gebracht met een verhoogde kans op het ontstaan van ziekte.

In feite gaan artsen er tegenwoordig vanuit, des te  lager iemands bloeddruk hoe langer de levensverwachting en dat bij diegene warvan de  bloeddruk niet met het toenemen van de leeftijd stijgt,  in de categorie van de laagste  sterftecijfers vallen. Door de jaren heen heb ik echter veel patiënten met een zwakke gezondheid gezien, welke meer dan normaal last hadden van een aanzienlijk lage bloeddruk. Met een lage bloeddruk bedoel ik mensen van wie de  bloeddruk minder dan 90/60 is. Een persoon die last heeft van deze lage bloeddruk waarden, heeft ook typisch last van een  verlaagde vitaliteit, soms allergieën, bijna altijd koude handen en voeten en meestal een verlaagd libido. In ernstige gevallen kan een te lage bloeddruk een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, zwakte en flauwvallen veroorzaken. Al deze symptomen duiden op  een algemene verlaging van iemands vitaliteit. De lage bloeddruk is niet de oorzaak van dit probleem, noch is het op zichzelf een teken van een slechte gezondheid, maar in combinatie met deze andere symptomen suggereert het een staat van afgenomen vitaliteit.

Dus de vraag is wij bedoelen met lage vitaliteit en hoe heeft deze verband met deze symptomen?

De regulering van bloeddruk is een mysterieus proces waarbij ten minste drie mechanismen in complexe relatie met elkaar samenwerken:werken

1. Receptoren — de zogenaamde baroreceptoren of baroreceptorreflex — die zich bevinden in verschillende organen en die  veranderingen waarnemen in schommelingen van de bloeddruk binnen de bloedvaten. Deze receptoren wijzigen de schommelingen van de bloeddruk, door de kracht en de snelheid van de contracties of samentrekkingen van het hart bij te sturen , en door de  weerstand in de slagaders te wijzigen.

2. Het Renine-Angiotensine-Aldosteron -Systeem (RAAS) oftwel vasoconstrictie* mechanisme, omvat hormonen welke worden uitgescheiden door de nieren.

*Vasoconstrictie is het verhogen van de bloeddruk, door aanspannen van de gladde spiercellen waardoor het lumen van het bloedvaten afneemt, en de bloedvaten door de daar aanwezige spieren vernauwen. Het omgekeerd, vadiodilatatie, zorgt voor ontspanning, verwijdering van de bloedvaten, waardoor de bloeddruk daalt.druk te laag zijn.

Wanneer de bloeddruk daalt, compenseren de nieren dit door het activeren van een hormoon, het vasoconstrictie angiotensine II systeem genoemd. Wanneer de nieren niet genoeg van dit hormoon aanmaken, zal de bloeddruk dalen.

3. Aldosteron is een steroïde hormoon geproduceerd door de bijnierschors, die het vasthouden ( retentie) van natrium , en het uitscheiden  (excretie) van kalium door de nieren stimuleert. Wanneer aldosteron wordt verhoogd, zal het lichaam vocht vasthouden  en de  bloeddruk stijgen. Wanneer het aldosteron niveau daalt, zal dit resulteren in een lage bloeddruk.

Zoals ik in vele andere artikelen heb besproken, is de hormonale productie van de bijnieren rechtstreeks betrokken bij veel symptomen van lage bloeddruk.

Niet alleen wordt lage aldosteron productie geassocieerd met lage bloeddruk, maar lage cortisol (een bijnier hormoon) is verbonden met allergieën en vermoeidheid; lage sex-hormoonproductie (gedeeltelijk geproduceerd door de bijnieren) is ook gerelateerd aan bijnier hormoon productie en laag libido. Met andere woorden, de verminderde vitaliteit die men vaak ziet in verband met lage bloeddruk, is een direct symptoom van een lage bijnier en nier hormoon productie. Dit is het probleem dat moet worden aangepakt, en niet een speciale een strategie om de bloeddruk te verhogen.

Voedingsadviezen om dit probleem aan te pakken

Met onderstaande punten wil ik ingaan op de specifiek mogelijke  aanpak van een lage  bijnier functie, namelijk een voedzame  traditioneel dieet, samen met adaptogene kruiden ( adaptogene kruiden  stimuleren of kalmeren, en dragen daardoor mee aan het herstelproces) en supplementen.

Het dieet moet een overvloed bevatten aan gezonde vetten, orgaanvlees, rauw dierlijk voedsel en lacto-gefermenteerde levensmiddelen. Deze voeding voorziet in de vitaminen, mineralen en enzymen, welke de bouwstoffen zijn, die het lichaam nodig heeft voor het produceren van hormonen. De bijnier gebruikt met name, goede vetten, met inbegrip van cholesterol om hormonen te kunnen produceren. De vitaminen A, B6 en C zijn co-factoren voor  de productie van deze hormonen en zijn overvloedig in dit voedende traditionele dieet aanwezig. Vitamine A is beschikbaar in levertraan; vitamine B6 van rauw dierlijk voedsel; en vitamine C is overvloedig aanwezig in lacto-gefermenteerde levensmiddelen zoals zuurkool.

Deze patiënten hebben ook een hoogwaardige minerale voeding nodig, met name in de vorm van dagelijkse bouillon soep met voldoende toevoeging van Keltisch zout  of Himalaya zout. Soms als voldoende warmte van belang is,  zijn extra vetten en oliën zijn nodig, met name één theelepeltje speciale boter olie nl. high-vitamin butter oil, in combinatie met een theelepel levertraan (cod liver oil).

Het is absoluut noodzakelijk dat de patiënt volledig alle transvetten uit het dieet verwijdert. Deze verstoren namelijk de bijnier hormoonproductie en kunnen ook het functioneren van de baroreceptoren verstoren.

Het adaptogene kruid welke ik adviseer in deze situatie is een van de vormen van ginseng, zoals Eleuthero ( Siberische ginseng)  of Koreaanse ginseng. Ik gebruik de hoge potentie vormen van Mediherb zoals eleuthero tabletten met een dosis van een tablet, 2 - 4 keer per dag, of Rhodiola/ginseng (Rhodiola is een ander sterk adaptogeen kruid) op basis van dezelfde dosis.
Als standaard proces voeg ik ook protomorphogens toe, voor de bijnieren, namelijk Drenatrophin, met een dosis van 1 tablet, driemaal daags. (Voor deze laatste zin heb ik geen product vertaling kunnen vinden, ik sta open voor tips?) Met deze eenvoudige ingrepen kunnen de symptomen verminderen, de bloeddruk weer stijgen tot normale waarden, en de patiënten voelen zich vaak stukken beter.

Dit artikel verscheen in Wise Traditions in Food, landbouw en de Healing Arts, het driemaandelijks tijdschrift van de Weston A. Price Foundation, zomer 2008.

Engelstalige Bron: https://www.westonaprice.org/health-topics/ask-the-doctor/low-blood-pressure/