oorzaak anorexia Anorexia vanuit de Kern behandelen

Alles over de biologische en psychische oorzaken van de hersenaandoening anorexia  

 Praktijk voor Lichaam & Ziel      Kootwijkerbroek (gem. Barneveld)

Verstoorde neuronale balans, gevolg of oorzaak?

Het is algemeen bekend dat ondervoeding wijzigingen veroorzaakt in neuro-endocriene functies. Meer recentelijk is aangetoond dat, omgekeerd storingen in neuronale systemen een rol te spelen in de onderlinge regulering tussen voeding, stemming en de controle over impuls gedrag. Deze verstoringen van het neuronale systeem zien we meestal bij mensen met een eetstoornis,  maar het was niet zeker of zij de oorzaak, of het gevolg van de eetstoornis waren. Om deze vragen te verklaren, hebben een groeiend aantal studies onderzocht, of neuronale verstoringen ook na het herstel van een eetstoornis aanwezig bleven.

Studies van verschillende centra toonde aan dat gewijzigde serotonine activiteiten voortduren, na langdurige normalisering van gewicht, voeding, en menstruatie cyclus, angst, obsessief gedrag, en perfectionisme. Dergelijke studies lijken zonder uitzondering aan te tonen, dat wijzigingen van hersengebieden, zoals de temporale kwab, bij mensen die lijden aan anorexia nervosa onveranderd blijven, ook na een zekere mate van gewichtstoename en herstel.

Nieuw beeldvormend onderzoek, de zogenaamde PET SCAN, (Positron emissie tomografie ) door het in beeld brengen van geselecteerde neurotransmitters, d.m.v. een radioactieve biochemische substantie, bevestigt dat veranderde serotonine neuronale traject activiteiten, voortduren na het herstel van een eetstoornis, en ondersteunt de mogelijkheid dat deze psycho-biologische veranderingen bijdragen aan eigenschappen, zoals  toegenomen angst of controle dwang, die op hun beurt bijdragen aan de mogelijkheid om een eetstoornis te ontwikkelen.

Onder deze link vind je leefwijze en voedings informatie om je neurotransmitters beter in balans te brengen.

Klik op deze link:  ' Breng je neurotransmitters weer in balans! '